Referat fra generalforsamling

Afholdt den 21. september 2021 i PDF

Afholdt den 24. marts 2022 i PDF

Afholdt den 25. oktober 2022 i PDF

Afholdt den 22. november 2022 i PDF

Orientering om blødgøring

Powerpoint om blødgøring fra generalforsamlingen i marts 2022 i PDF

Powerpoint om blødgøring fra generalforsamlingen i september 2021 i PDF

Powerpoint om blødgøring, fra generalforsamlingen i september 2020 i PDF

Orientering fra generalforsamlingen i marts 2019 i PDF

Indkaldelse og orientering udsendt i forbindelse med generalforsamling

Udsendt i februar/marts 2021 i PDF

Udsendt i februar/marts 2022 i PDF

Læs om stemmeret her 

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)