Rent drikkevand er ingen selvfølge. Vi kan være stolte af at kunne drikke vandet direkte fra hanen, men det kræver en indsats, hvis vi også i fremtiden skal nyde dette gode.

Herunder følger en række enkle råd til, hvordan du kan være med til at passe bedre på vores miljø og drikkevand.

Enkle råd til renere vand:

- Undgå forurening af enhver art. Store dele af drikkevandet er allerede forurenet, så vi må passe på det, vi har.
- Brug lugejern og for eksempel træflis i stedet for kemikalier.
- Aflever malingsrester og lignende på genbrugspladsen.
- Brug færre rengøringsmidler - og med omtanke.
- Dosér vaskepulver og rengøringsmiddel rigtigt.
- Er du haveejer, så gød haven, så alt gødning udnyttes.
- Er du landmand, så tilpas eventuel braklægning og dyrkningsaftager i samarbejde med vandværkerne.
- Hold øje med vandforbruget. Aflæs vandmåleren for eksempel hver den 1. i måneden.
- Aflæs også el og varme.

Alle opfordres til at passe på drikkevandet!

Hvorfor er vandet rødt/snavset? - og er det farligt?

Snavset, rødt vand kan skyldes et højt indhold af jern og mangan, hvilket også kan dårlig smag og lugt. Rødt vand forekommer i forbindelse med brud eller andre forstyrrelser i vandforsyningen, hvor blandt andet jern og manganrester løsriver sig i ledningsnettet og i selve installationen. Jern og mangan er naturligt forekommende stoffer. Så det er ikke farligt at drikke rødt vand, men vasketøj kan tage skade.

Hvorfor er vandet hvidt? - og er det farligt?

På vandværket iltes vandet. Der skal ilt i råvandet for at jern og mangan kan renses fra, og endelig skal drikkevandet indeholde min. 5 mg/l ilt for at sikre vandets velsmag. Nå vandet er hvidt, skyldes det overskydende ilt. Det kan også skyldes de haner/blandingsbatterier, som vandet tappes af. Ilten forsvinder af sig selv, når man lader vandet stå i nogle sekunder. Hvidt vand er ikke farligt.