Hyppigt stillede spørgsmål

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?

Svar:
Meddelelse om flytning kan gives her


Hvad er vandets hårdhedsgrad?

Svar:

Se vandets hårdhedsgrad her


Hvad koster vandet?

Svar:
Vandet fra vandværket koster, klik her 

For at finde den samlede pris for vandet, skal hertil lægges vandafledningsafgiften/afgift for spildevand, der opkræves af Fors (Roskilde Forsyning).


Hvor stort et vandspild giver en dryppende vandhane?

Svar:

Hvis vandhanen drypper langsomt spildes op til 7m3 om året. Har du en hurtigt dryppende vandhane, kan du spilde op til 30m3 om året. Løber vandhanen konstant bliver vandspildet op til 100m3 om året.


Hvad gør jeg, hvis mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
 
Svar:

Læs her 

 

 

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)