Eftergivelse i forbindelse med vandspild
.

Ved vandspild, forårsaget af brud på en skjult vandinstallation i ejendomme til boligformål, kan vandværket ansøges om eftergivelse.

Vi skal gøre opmærksom på, at der i henhold til "Lov om afgift af ledningsført vand" samt "Lov nr. 522 af 12. juni 2009" er en selvrisiko på 300m3.

Ansøgningen til brug for eftergivelse kan udskrives
her

På sidste side findes en vejledning til udfyldelsen af ansøgningen.

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)