Eftergivelse i forbindelse med vandspild
.

Ved vandspild, forårsaget af brud på en skjult vandinstallation i ejendomme til boligformål, kan vandværket ansøges om eftergivelse.

Vi skal gøre opmærksom på, at der i henhold til "Lov om afgift af ledningsført vand" samt "Lov nr. 522 af 12. juni 2009" er en selvrisiko på 300m3.

Ansøgningen til brug for eftergivelse kan udskrives
her

På sidste side findes en vejledning til udfyldelsen af ansøgningen.