Ordbøger

Analyseordbog
Her findes beskrivelser af de enkelte parametre samt grænseværdier for disse.

Emne- og ordregister
Forklaringer på vandrelaterede ord.