Denne blanket skal fortrinsvis bruges af VVS-installatører i forbindelse med nye vandinstallationsarbejder eller ved for eksempel renovering af eksisterende.

Blanketten kan udskrives her

På sidste side findes en vejledning til udfyldelse af blanketten.