Analyseresultater
 
For at se de seneste analyseresultater, information om parametre og grafer for udviklingen i de analyser, der er i systemet  klik her

Se vort opfølgningsskema for udtagede og planlagte prøver her

Prøverne udtages og analyseres af godkendt laboratorie. Antallet er lidt højere end det lovpligtige antal. Læs mere her
 
I 2018 er reglerne for vandanalyser skærpet. Det betyder, at der også skal tages vandprøver direkte ude hos forbrugerne. Her tages 2 prøver. Først en prøve, der tages direkte fra hanen ("uden flush") - hvilket er et lovkrav. Herefter tages en vandprøve ("kontrolprøve"), hvor vandet har løbet i et stykke tid ("efter flush"). Denne prøve er ikke lovpligtig.

Analyseblanketter fra laboratoriet ses ved at klikke på selve "udtagningsstedet" nedenfor:

Hos forbrugerne den 11. juli 2023 gruppe A-parametre uden udskylning

Hos forbrugerne den 11. juli 2023 gruppe A-parametre med udskylning

Hos forbrugerne den 23. maj 2023 gruppe A parametre uden udskylning

Hos forbrugerne den 23. maj 2023 gruppe A parametre med udkylning

Hos forbrugerne den 28. marts 2023 gruppe A+B parametre uden udskylning 

Hos forbrugerne den 28. marts 2023 gruppe A+B parametre med udskylning

Afgang vandværk, C TASS

Afgang vandværk, 6/1-22 driftskontrol

Afgang vandværk, 28/9-22, proces

Afgang vandværk, 5/1-23, driftskontrol

Boring 1 med BAM og DMS

Boring 1 kun BAM og DMS

Boring 2 med BAM og DMS

Boring 2 kun BAM og DMS

Boring 3 med BAM og DMS

Boring 3 fortsættelse af analysen ovenfor

Alle vandanalyser bliver samlet i databasen "Jupiter" hos GEUS. De kan ses her

("Jupiter" er en landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data).

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)