Analyseresultater
 
For at se de seneste analyseresultater, information om parametre og grafer for udviklingen i de analyser, der er i systemet  klik her

Se vort opfølgningsskema for udtagede og planlagte prøver her

Prøverne udtages og analyseres af godkendt laboratorie. Antallet er lidt højere end det lovpligtige antal. Læs mere her
 
I 2018 er reglerne for vandanalyser skærpet. Det betyder, at der også skal tages vandprøver direkte ude hos forbrugerne. Her tages 2 prøver. Først en prøve, der tages direkte fra hanen ("uden flush") - hvilket er et lovkrav. Herefter tages en vandprøve ("kontrolprøve"), hvor vandet har løbet i et stykke tid ("efter flush"). Denne prøve er ikke lovpligtig.
 
PFAS-forbindelser

Der er ikke påvist PFAS-forbindelser - herunder PFOS - i vandanalyserne for Jyllinge Vandværk. Det specifikke stof PFOS har tidligere været anvendt af blandt andet Forsvaret i forbindelse med brandøvelser (slukningsskum) og findes i dag spredt i miljøet.

PFAS - sådan undgår du flourstofferne i hverdagen, læs mere her

 

Analyseblanketter fra laboratoriet ses ved at klikke på selve "udtagningsstedet" nedenfor:

Hos forbrugerne den 8. januar 2024 gruppe A-parametre uden udskylning

Hos forbrugerne den 8. januar 2024 gruppe A-parametre med udskylning

Hos forbrugerne den 22. november 2023 gruppe A-parametre uden udskylning

Hos forbrugerne den 22. november 2023 gruppe A-parametre med udskylning

Hos forbrugerne den 28. marts 2023 gruppe A+B parametre uden udskylning 

Hos forbrugerne den 28. marts 2023 gruppe A+B parametre med udskylning

Afgang vandværk, C TASS

Afgang vandværk, 25/9-23, driftskontrol

Afgang vandværk, driftskontrol, 8/1-24

Afgang vandværk, driftskontrol, 19/2-24

Boring 1 med BAM og DMS

Boring 1 kun BAM og DMS

Boring 2 med BAM og DMS

Boring 2 kun BAM og DMS

Boring 3 med BAM og DMS

Boring 3 fortsættelse af analysen ovenfor

Boring 5 med BAM og DMS

Boring 5

 

Alle vandanalyser bliver samlet i databasen "Jupiter" hos GEUS. De kan ses her

("Jupiter" er en landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data).