Analyseresultater
 
For at se de seneste analyseresultater, information om parametre og grafer for udviklingen i de analyser, der er i systemet  klik her

Se vort opfølgningsskema for udtagede og planlagte prøver her

Prøverne udtages og analyseres af godkendt laboratorie. Antallet er lidt højere end det lovpligtige antal. Læs mere her
 
I 2018 er reglerne for vandanalyser skærpet. Det betyder, at der også skal tages vandprøver direkte ude hos forbrugerne. Her tages 2 prøver. Først en prøve, der tages direkte fra hanen ("uden flush") - hvilket er et lovkrav. Herefter tages en vandprøve ("kontrolprøve"), hvor vandet har løbet i et stykke tid ("efter flush"). Denne prøve er ikke lovpligtig.

Analyseblanketter fra laboratoriet ses ved at klikke på selve "udtagningsstedet" nedenfor:

Hos forbrugerne den 6. maj 2021 uden flush

Hos forbrugerne den 6. maj 2021 med flush

Hos forbrugerne uden flush inkl. jern, arsen, bor, nikkel, BAM og DMS

Hos forbrugerne efter flush

Afgang vandværk, C TASS

Afgang vandværk, 6/1-21 driftskontrol

Boring 1 med BAM og DMS

Boring 1 kun BAM og DMS

Boring 2 med BAM og DMS

Boring 2 kun BAM og DMS

Boring 3 med BAM og DMS

 

Alle vandanalyser bliver samlet i databasen "Jupiter" hos GEUS. De kan ses her

("Jupiter" er en landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data).

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)