Tilslutningsbidrag m.m. gældende for perioden 1. januar - 31. december 2022:

Ses i selve takstbladet for 2022, klik her

 

Tilslutningsbidrag m.m. gældende for perioden 1. januar - 31. december 2023:

Ses i selve takstbladet for 2023, klik her

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)