Driftsinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Jyllinge Vandværk

Her på hjemmesiden finder du oplysninger om vandforsyningen.

Emnerne i ovenstående blå menulinje indeholder flere underemner. Se underemnerne ved at klikke på emnerne.

Bemærk!
Vandværket er beliggende på Smakkevej 12, kontoret på Kometvej 61.


Se her om din adresse får vand fra Jyllinge Vandværk. Her kan du også se vejlister for NordmarkenVand, Værebro Vandværk og Jyllingehøj Vandværk.

 

Aktuelt

Jan Andersen går på pension d. 1. september 2023 

Vores driftsleder gennem de seneste 20 år har valgt at gå på en velfortjent pension fra den 1. september. Jan har til perfektion passet vores vandværk gennem alle årene, og har høstet stor anerkendelse for sit arbejde fra både myndigheder og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen vil gerne takke Jan for hans lange trofaste og kompetente indsats, og ønske Jan en god og velfortjent pensionisttilværelse.

Krüger overtager driften af vores vandværk

Qua bestyrelsens arbejde med robust vandforsyning gennem de sidste knap fire år med de andre vandværker i Roskilde Nord valgte en enig bestyrelse at konkurrenceudsætte driften af vandværket i stedet for at ansætte en ny driftsleder. Fra 1. september overtager Kruger således driften af vandværket. Det er i øvrigt også Krüger, der i 2022/23 har leveret og installeret vores blødgøringsanlæg. 

Krüger er en stor organisation med indgående kendskab til vandforsyningens installationer og arbejdsprocesser, og med bred erfaring inden for alle aspekter af vandbehandling på og uden for vandværket. Sidst men ikke mindst stiller de med en række erfarne og fagligt dygtige serviceteknikere, hvor flere har kendskab til vores vandværk i forvejen.

Vi ser frem til et godt samarbejde med Krüger. 

Jyllinge Entreprenørselskab vil fortsat tage sig af ledningsnettet

Siden årtusindeskiftet er det Jyllinge Entreprenørselskab, der har taget sig af ledningsbrud og renovering af ledningsnettet. Vi er glade for at fortsætte samarbejdet. 

Hilsen Bestyrelsen, Jyllinge Vandværk

 

 

Se her status på sarmarbjedet Robust Vandforsyning, der blev fremlagt på generalforsamlingen den 23. marts 2023.

7. november 2022: Drikkevandet fra Jyllinge Vandværk blødgøres nu og er derved sænket til en hårdhed på ca. 10°dH (middelhårdt). Brug derfor 1/3 mindre sæbe fremover og indstil opvaskemaskinen til den nye hårdhed.  Se informationsfolder her

Ekstraordinære generalforsamlinger

I oktober og november måned 2022 blev der afholdt ekstraordinære generalforsamlinger, hvor "udtræden af den økonomiske regulering" samt vedtægtsændringer blev behandlet. Se materialet, der fra den 26. september 2022 blev udsendt til alle ejere her 

Læs referatet fra den første ekstraordinære generalforsamling her

Læs referatet fra den anden ekstraordinære generalforsamling her

Se de 2 præsentationer, der blev gennemgået på de ekstraordinære generalforsamlinger:

Udtræden af den økonomiske regulering

Forslag til vedtægtsændringer

 

SMS-service

Vi tilstræber at informere om driftsforstyrrelser og lignende via sms-beskeder. Du kan tilmelde og afmelde dig servicen her 

 

Vandets hårdhedsgrad er ca. 10 dH (middelhårdt vand).

PFAS-forbindelser

Der er ikke påvist PFAS-forbindelser - herunder PFOS - i vandanalyserne for Jyllinge Vandværk. Seneste analyse for PFAS forbindelser kan ses her 

Det specifikke stof PFOS har tidligere været anvendt af bl.a. Forsvaret ifm. brandøvelser (slukningsskum) og findes i dag spredt i miljøet.

 

Se kampagnesiden "Rent Grundvand - Ja tak!" her

 

"Roskilde Kommune skal være danmarksmestre i rent grundvand i 2025" - se her den præsentation vi bruger, når vi rejser spørgsmålene over for de politiske partier i vores kommune.

Se artikel trykt i Danske Vandværkers medlemsmagasin om vores arbejde med grundvandsbeskyttelse her 

"Vi skal fremtidssikre vores grundvand i Roskilde" - læs mere her

______________________________________________

Informationsmateriale om blødgøring:

Faktaark om blødgøring

Blødt vand i en cirkulær økonomi

Central blødgøring af drikkevand

Notat fra Roskilde Kommune, Fordele og ulemper ved blødgøring af drikkevand

 

Vandingsforbud i Roskilde Kommune: Læs mere her

 

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)