Driftsinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Jyllinge Vandværk

Her på hjemmesiden finder du oplysninger om vandforsyningen.

Emnerne i ovenstående blå menulinje indeholder flere underemner. Se underemnerne ved at klikke på emnerne.

Bemærk!
Vandværket er beliggende på Smakkevej 12, kontoret på Kometvej 61.


Se her om din adresse får vand fra Jyllinge Vandværk. Her kan du også se vejlister for NordmarkenVand, Værebro Vandværk og Jyllingehøj Vandværk.

 

Aktuelt

Pas på - falske opringninger!

Vi er i dag - den 17. maj 2023 - blevet opmærksomme på, at der er forbrugere, der har modtaget "falske opringninger" fra "vandværket", hvorunder der bedes om udlevering af bankkontooplysninger mm. Disse opringninger er ikke fra nogen af vandværkerne i Jyllinge. Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 46 78 93 53 - eller sende en mail på kontor@jyllingevand.dk - for at høre/kontrollere, om vi har kontaktet dig.

Ordinær generalforsamling blev afholdt torsdag den 23. marts 2023. Referatet kan læses her

Se her status på sarmarbjedet Robust Vandforsyning, der blev fremlagt på generalforsamlingen.

Årsregnskabet for 2022 kan ses her

 

7. november 2022: Jyllinge Vandværk er nu begyndt at blødgøre drikkevandet og har sænket hårdheden til ca. 10°dH (middelhårdt). Brug derfor 1/3 mindre sæbe fremover og indstil opvaskemaskinen til den nye hårdhed.  Se informationsfolder her

Ekstraordinære generalforsamlinger

I oktober og november måned 2022 blev der afholdt ekstraordinære generalforsamlinger, hvor "udtræden af den økonomiske regulering" samt vedtægtsændringer blev behandlet. Se materialet, der fra den 26. september 2022 blev udsendt til alle ejere her 

Læs referatet fra den første ekstraordinære generalforsamling her

Læs referatet fra den anden ekstraordinære generalforsamling her

Se de 2 præsentationer, der blev gennemgået på de ekstraordinære generalforsamlinger:

Udtræden af den økonomiske regulering

Forslag til vedtægtsændringer

 

SMS-service

Vi tilstræber at informere om driftsforstyrrelser og lignende via sms-beskeder. Du kan tilmelde og afmelde dig servicen her 

 

Vandets hårdhedsgrad er ca. 10 dH (middelhårdt vand).

PFAS-forbindelser

Der er ikke påvist PFAS-forbindelser - herunder PFOS - i vandanalyserne for Jyllinge Vandværk. Seneste analyse for PFAS forbindelser kan ses her 

Det specifikke stof PFOS har tidligere været anvendt af bl.a. Forsvaret ifm. brandøvelser (slukningsskum) og findes i dag spredt i miljøet.

 

Se kampagnesiden "Rent Grundvand - Ja tak!" her

 

"Roskilde Kommune skal være danmarksmestre i rent grundvand i 2025" - se her den præsentation vi bruger, når vi rejser spørgsmålene over for de politiske partier i vores kommune.

Se artikel trykt i Danske Vandværkers medlemsmagasin om vores arbejde med grundvandsbeskyttelse her 

"Vi skal fremtidssikre vores grundvand i Roskilde" - læs mere her

______________________________________________

Informationsmateriale om blødgøring:

Faktaark om blødgøring

Blødt vand i en cirkulær økonomi

Central blødgøring af drikkevand

Notat fra Roskilde Kommune, Fordele og ulemper ved blødgøring af drikkevand

 

Vandingsforbud i Roskilde Kommune: Læs mere her

 

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)