Driftsinfo

Så er vi i gang med ledningsrenoveringen på Juvelvej.

Når der i forbindelse med dette arbejde lukkes for vandet på Juvelvej - vil det fremgå her:

Næste gang der lukkes for vandet er tirsdag den 18-02-2020 i tidsrummet kl. 8 til ca. kl. 15.

______________________________________________________

Møllehaven nr. 8 til 20 og nr. 23 til 31. Vibesøvej nr. 3 til 7 og nr. 2 til 6. Gulddysssevej 83.

Der lukkes for vandet torsdag den 20-02-2020 kl. 9 til ca. kl. 12.

________________________________

Vi går snart igang med ledningsrenoveringen på Opalvej.

Når der i forbindelse med dette arbejde lukkes for vandet hos forbrugerne på Opalvej - vil det fremgå her:

P.t. ingen planlagte lukninger

(Opdateret: 14. februar 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Jyllinge Vandværk

Her på vores hjemmeside finder du oplysninger om vandforsyningen.

Emnerne i ovenstående blå menu-linje indeholder flere underemner. Se underemnerne ved at klikke på emnerne.

Bemærk!
Vandværket er beliggende på Smakkevej 12, kontoret på Kometvej 61.

Se her om din adresse får vand fra Jyllinge Vandværk. Her kan du også se vejlister for NordmarkenVand, Værebro Vandværk og Jyllingehøj Vandværk.


Aktuelt

SMS-service

Vi tilstræber at informere om driftsforstyrrelser og lignende via sms-beskeder. Du kan tilmelde og framelde dig servicen her 

Vandets hårdhedsgrad er ca. 20 dH (hårdt vand)

Nyt om blødgøring, september 2019 

Arbejdet med omhyggeligt at undersøge mulighederne for blødgøring har taget længere tid end ventet, og vi er blevet forsinket i forhold til vores oprindelige plan. 

Som vi ellers forventede på generalforsamlingen i marts måned 2019, er vi endnu ikke klar til en afstemning om blødgøring. 

En afstemning vil derfor komme så tæt på den ordinære generalforsamling, at den sandsynligvis vil blive samtidig med denne. 

Vi vil gerne dele vores nyeste viden om blødgøring med jer. Derfor vil vi senere invitere til et informationsmøde, hvor vi grundigt kan debattere.

Vandingsforbud i Roskilde Kommune: Læs mere her

Drik trygt vandet fra Jyllinge Vandværk

Den 2. maj 2019 er der taget prøve på afgang vandværk for pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre, forkortet CTA. Der blev ikke målt CTA i prøven. Se analyserapporten her

Myndighederne har pålagt alle vandværker at tage CTA prøver fra alle boringer. Den 3. juni 2019 er der taget prøver fra alle Jyllinge Vandværks boringer. Der er heller ikke målt CTA i boringerne.

29. januar 2020: 

I august måned 2018 informerede vi om en række nye vandanalyser for nedbrydningsstoffet Dimethylsulfamid, forkortet DMS. Stoffet blev i 2018 konstateret i boring 1 og 2, men langt under grænseværdien. Den 8. januar 2020 er der taget nye analyser for DMS i boring 1, 2 og 3 med samme resultat som i 2018 - langt under grænseværdien. Læs mere om stoffet DMS på Danske Vandværkers hjemmeside

Medio oktober 2017: Du har måske i medierne læst eller hørt om, at der er fundet rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i store dele af landet. Vi har testet vores vand for rester af dette middel. Resultatet er, at der ikke er fundet rester af stoffet hos os.

Det vil sige, at du trygt kan drikke vores vand.

Desphenyl-chloridazon er rester af et sprøjtemiddel, der blev forbudt for 20 år siden. Inden da blev det brugt i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder og løg. Sprøjtemidlet er i dag forbudt, men kan stadigvæk sive ned til grundvandet, så derfor skal alle vandværker teste for stoffet fremover.

Tilbage til den fælles forside for Jyllinge og Værebro Vandværk 


Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)