Driftsinfo

 

Brandhaner

Fra i dag den 24 november og en uge frem er der monteret måleudstyr på 7 brandhaner i Jyllinge, derfor er der isolerende filtposer på de 7 brandhaner.

Vandværket skal bruge trykmålinger til opdatering af vores ledningsnet model. 

Opdateret: 24-11-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Jyllinge Vandværk

Her på vores hjemmeside finder du oplysninger om vandforsyningen.

Emnerne i ovenstående blå menu-linje indeholder flere underemner. Se underemnerne ved at klikke på emnerne.

Bemærk!
Vandværket er beliggende på Smakkevej 12, kontoret på Kometvej 61.


Se her om din adresse får vand fra Jyllinge Vandværk. Her kan du også se vejlister for NordmarkenVand, Værebro Vandværk og Jyllingehøj Vandværk.

Aktuelt

Kontoret holder ferielukket til mandag den 29. november 2021 kl. 9.

PFAS-forbindelser

Der er ikke påvist PFAS-forbindelser - herunder PFOS - i vandanalyserne for Jyllinge Vandværk. Seneste analyse for PFAS forbindelser kan ses her 

Det specifikke stof PFOS har tidligere været anvendt af bl.a. Forsvaret ifm. brandøvelser (slukningsskum) og findes i dag spredt i miljøet.

Borgermøde den 11. oktober 2021 - Rent Grundvand, se mere her og her

Se kampagnesiden "Rent Grundvand - Ja tak!" her

Den udsatte, ordinære generalforsamling blev afholdt den 21. september 2021. Se her de slides, der blev anvendt under punkterne 6 og 7:

Robust Vandforsyning

Status på blødgøringsprojekt

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her

____________________________________________

Status på blødgøring, marts 2021, se mere her

Forklaring på pris 2021, se her

"Roskilde Kommune skal være danmarksmestre i rent grundvand i 2025" - se her den præsentation vi bruger, når vi rejser spørgsmålene over for de politiske partier i vores kommune.

Se artikel trykt i Danske Vandværkers medlemsmagasin om vores arbejde med grundvandsbeskyttelse her 

"Vi skal fremtidssikre vores grundvand i Roskilde" - læs mere her

______________________________________________

Se her den powerpoint bestyrelsen fremlagde om blødgøring på generalforsamlingen den 15. september 2020.

Yderligere informationsmateriale om blødgøring:

Faktaark om blødgøring

Nyt fra Blødgøringsudvalget

Blødt vand i en cirkulær økonomi

Central blødgøring af drikkevand

Notat fra Roskilde Kommune, Fordele og ulemper ved blødgøring af drikkevand

SMS-service

Vi tilstræber at informere om driftsforstyrrelser og lignende via sms-beskeder. Du kan tilmelde og framelde dig servicen her 

Vandets hårdhedsgrad er ca. 20 dH (hårdt vand)

Vandingsforbud i Roskilde Kommune: Læs mere her

Drik trygt vandet fra Jyllinge Vandværk

Den 2. maj 2019 er der taget prøve på afgang vandværk for pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre, forkortet CTA. Der blev ikke målt CTA i prøven. Se analyserapporten her

Myndighederne har pålagt alle vandværker at tage CTA prøver fra alle boringer. Den 3. juni 2019 er der taget prøver fra alle Jyllinge Vandværks boringer. Der er heller ikke målt CTA i boringerne.

29. januar 2020: 

I august måned 2018 informerede vi om en række nye vandanalyser for nedbrydningsstoffet Dimethylsulfamid, forkortet DMS. Stoffet blev i 2018 konstateret i boring 1 og 2, men langt under grænseværdien. Den 8. januar 2020 er der taget nye analyser for DMS i boring 1, 2 og 3 med samme resultat som i 2018 - langt under grænseværdien. Læs mere om stoffet DMS på Danske Vandværkers hjemmeside

Medio oktober 2017: Du har måske i medierne læst eller hørt om, at der er fundet rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i store dele af landet. Vi har testet vores vand for rester af dette middel. Resultatet er, at der ikke er fundet rester af stoffet hos os.

Det vil sige, at du trygt kan drikke vores vand.

Desphenyl-chloridazon er rester af et sprøjtemiddel, der blev forbudt for 20 år siden. Inden da blev det brugt i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder og løg. Sprøjtemidlet er i dag forbudt, men kan stadigvæk sive ned til grundvandet, så derfor skal alle vandværker teste for stoffet fremover.

Tilbage til den fælles forside for Jyllinge og Værebro Vandværk 

 

 

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)