Mere om vand på internettet

Det handler om vores drikkevand, læs mere her

 
Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet, der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning: 
 

Danske Vandværker

Danva

 
Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen

Roskilde Kommune

Dansk Vand- & Naturcenter (DVN)

NordmarkenVand

Værebro Vandværk

GEUS 

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)