Her kan du se billeder fra hverdagen på Jyllinge Vandværk:

1. september 2023 - farvel til driftsleder Jan Andersen:

April 2023 - udskiftning af pumpe i boring 1:

Ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober 2022:

Morgenstemning på vandværket, september 2022:

Levering af salt til blødgøringsanlægget, august 2022:

Dronevideo af vandværket, marts 2022, på Youtube - se her

Dronebilleder af vandværket, marts 2022:

Nye forbrugere på Bromarken, december 2021:

Ledningsrenovering, Snekkevej, april 2021:

Thvilum Roadshow 2020, besøg på Jyllinge Vandværk den 30. oktober 2020:

Renovering af Lystbådevej, september 2020:

 

Generalforsamlingen den 15. september 2020

Udlevering af stemmesedler:

Bestyrelsen m.fl. trækker lidt frisk luft inden generalforsamlingen:

Prøvesmagning af "blødt vand" inden generalforsamlingen:

Fra selve generalforsamlingen:

Ledningsrenovering Lystbådevej, august 2020:

Afsyring af Boring 4, maj 2020:

Grusgraven ved Jyllinge, ultimo april 2020:

 

Kommende forbrugere i Jyllinge Vandværk, Bromarken, december 2019:

Besøg i Rishøjgård Grusgrav, oktober 2019:

 

Inspektion af rentvandstank, september 2019:

Bromarken, ny udstykning, november 2018:

Boring 5, december 2016:

Etablering af ny boring (Boring 5) samt råvandsledning ved Oddestensstien, april - august 2016:

Dragevej, ledningsrenovering, oktober 2015:

Underskrivelse af ny aftale om skovrejsning, Gulddysse Skov, maj 2015:

Glas med klart postevand linet op til fejring af skovrejsning:

 

Repræsentanter fra de lokale vandværker og involverede myndigheder skåler i vand for at fejre aftale om skovrejsning:

 

Vandbrud, maj 2015, Møllevej ved Brillantvej. Bemærk, hvor dybt der graves:

Ledningsrenovering, Uglebakken, april 2015:Besøg på Værebro Vandværk, januar 2014. Her ses nødforsyningsforbindelsen til Jyllinge Vandværk:Ledningsrenovering, Kajakvej, november 2013:


Ny boring ved Oddestensstien, maj / juni 2013:Afskedsreception, formand Bent Bille Hansen, april 2013:
 
Reparation af vandbrud ved Jyllingecentret, december 2012:
 


Ledningsrenovering, Søndervang, juni 2012. Relining arbejdet i gang på Søndervang. 170 m hovedledning udskiftes:Ledningsrenovering, Søndervang, juni 2012. Den nye hovedledning svejses sammen af VVS firmaet Tage Bagger:Ledningsrenovering, Søndervang, juni 2012. Den gamle eternitledning knuses, og den nye hovedledning trækkes igennem:


 
Ledningsarbejde, Dragevej, marts 2012:
 
 

Udskiftning af hovedskydeventiler, Baunestien, december 2011:Aftenstemning, oktober 2011:

 

 
Renovering af Gondolvej, april 2011:

 

Vinterstemning fra Jyllinge:


 

 

Fjernelse af reduktionsbrønd, Bygaden, november 2010:
 

Reduktionsbrønden på Bygaden, der nu er fjernet:


 

Udskiftning af hovedskydeventil, Skibsvej, november 2010:


 

Ledningsrenovering, Rævebakken, august 2010:

 

Ledningsrenovering, Fregatvej, april 2010:Vandværket, februar - maj 2010. Udførelse af erstatningsboring umiddelbart ved siden af boring 2. Den ny boring bliver ca. 85 m dyb og er en såkaldt "kalk-boring", idet den føres ned til kalken i undergrunden.


 

GPS-indmåling af den ny boring (billedet ovenfor).


 

Borehoved på boremaskinen.

Vandværket, december 2009. Udskiftning af hovedskydeventiler på råvandsledninger.Ledningsrenovering, Skovbakken, november 2009. I bunden af hullet ses den gamle vandledning. Ovenover vandledningen ses diverse kabler (tele m.m), der omhyggeligt er gravet fri.Ledningsrenovering, Skovbakken, november 2009. Samme hul, som ovenstående billede viser, men nu med den nye vandledning.Ledningsrenovering, Skovbakken, november 2009.Ledningsrenovering, Skovbakken, oktober 2009.


 

Ledningsrenovering, Rævebakken, september 2009, med midlertidig vandforsyning
til enkelte forbrugere. (Blå slange over carporte).Ledningsrenovering, Rævebakken, september 2009Vandværket, august 2009, boring 3 skylles igennem efter afsyringKometvej 6, august 2009, reparation af utæt stophane:
 

 

Tværvej, juni 2009, renovering af stophaner og stikledninger
Tværvej, juni 2009, vandbrud i forbindelse med ledningsrenovering:

 
Renovering af Evertvej, maj 2009Jagtvej, maj 2009, vandbrudJagtvej, maj 2009, gennemtæret anboringsbøjle, der var årsag til vandbrudInspektion af rentvandstank, juli 2008Renovering af boring 3, maj 2008Borerør tages op af boring 2, marts 2007