Flytning, ejerskifte og lignende skal altid meddeles vandværket. 

Nedenstående skema kan anvendes til indsendelse af sådanne oplysninger, eller der kan fremsendes en e-mail til kontor@jyllingevand.dk (Det er en stor hjælp for os at modtage både tilflytters og fraflytters e-mailadresser).

Bemærk, at vandværket udarbejder flytteafregninger for alle ejerskifter pr. den 1. januar 2018 og senere.