Vandværket forsyner ca. 2.700 husstande med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk. Oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres og overvåges af en computer. 

Se nærmere om de tekniske forhold på vandværket i vores folder her. 

Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

I 2021 leverede vandværket godt 229.000m3 vand til forbrugerne. Da der udpumpes over 200.000m3, er Jyllinge Vandværk omfattet af Vandsektorloven. 

I Jyllinge Vandværks område var det gennemsnitlige vandforbrug i 2020 92m3 pr. husstand. Ifølge Danva ("Vand i tal 2020") bruger 1 person i gennemsnit 101 liter pr. døgn. 

Vandets hårdhedsgrad er ca. 10 dH (middelhårdt vand).

Temperaturen på vandet fra vandværket er altid under 10 grader.