Vandværket forsyner ca. 2.400 husstande med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk. Oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres og overvåges af en computer. 

Se nærmere om de tekniske forhold på vandværket i vores folder her. 

Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

I 2018 leverede vandværket knap 226.000m3 vand til forbrugerne. Da der udpumpes over 200.000m3, er Jyllinge Vandværk omfattet af Vandsektorloven. 

I Jyllinge Vandværks område var det gennemsnitlige vandforbrug i 2018 95m3 pr. husstand. Ifølge Danva ("Vand i tal 2018") bruger 1 person i gennemsnit 103 liter pr. døgn. 

Vandets hårdhedsgrad er ca. 20 dH (hårdt vand).

Temperaturen på vandet fra vandværket er altid under 10 grader.
 

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)