Årsaflæsning

Da alle forbrugere nu har en elektronisk vandmåler, bliver der ikke længere udsendt selvaflæsningskort. De elektroniske målere fjernaflæses af vandværket hvert år pr. den 31. december.