Et vandværk skal have både regulativ og vedtægter - det er et lovmæssigt krav.

Regulativet indeholder "leveringsbestemmelserne". Her findes reglerne for retten til forsyning med vand samt forbrugernes forpligtelser med hensyn til vandinstallationer.

Regulativet udarbejdes i samarbejde med kommunen og indeholder altså myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem vandværket og forbrugerne.

Se regulativet her

Se her hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder.

Alle anlæg og komponenter uden for skellet, er vandværkets ansvar. Mens anlæg og komponenter inden for skel er forbrugerens ansvar. Dog er vandmålerne, uanset hvor de er placeret, vandværkets ansvar. Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.

Se Leveringsbestemmelser, erhvervsdrivende her

 

 

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)