Jyllinge Vandværk blev, på den nuværende beliggenhed (Smakkevej 12) og i den nuværende udformning, påbegyndt i slutningen af 1960'erne.

I tidens løb er vandværket udvidet flere gange med blandt andet nye filtre, beluftningsanlæg, rentvandstanke, boringer og bundfældningsbassin.

I foråret 2003 blev der foretaget en større ombygning og opgradering af både boringer, styring og udpumpningsanlæg.

Vandværket er nu udstyret med en helt moderne teknik og styring, hvor alle funktioner løbende registreres.

Se mere om de tekniske forhold på vandværket i vores folder her


 

 

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)