Jyllinge Vandværk blev, på den nuværende beliggenhed (Smakkevej 12) og i den nuværende udformning, påbegyndt i slutningen af 1960'erne.

I tidens løb er vandværket udvidet flere gange med blandt andet nye filtre, beluftningsanlæg, rentvandstanke, boringer og bundfældningsbassin.

I foråret 2003 blev der foretaget en større ombygning og opgradering af både boringer, styring og udpumpningsanlæg.

Vandværket er nu udstyret med en helt moderne teknik og styring, hvor alle funktioner løbende registreres.

Se mere om de tekniske forhold på vandværket i vores folder her