Fra boringerne pumpes vandet til vandværket. Behandlingen er meget enkel. Overordnet sker der to ting:

Vandet føres først til en iltningstrappe, hvor vandet iltes, og samtidig afblæses forskellige flygtige luftarter.


                                                    
Herefter passerer alt vandet gennem sandfiltre, hvori fortrinsvis jern, mangan og ammonium fjernes,....

                                              
....inden det ender i store underjordiske tanke. Tankene har en kapacitet på ca. 400m3, der svarer til 1/2 døgns forbrug.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyllepumper til rensning af sandfiltrene:
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udpumpningsanlægget sørger for at opretholde konstant tryk i ledningsnettet, uanset forbruget:


 

Affugter og el-tavle med SRO-anlæg (styring, regulering og overvågning), der holder kontrol med samt registrerer alle vandværkets funktioner.


Den vandmængde, der pumpes ud i ledningsnettet, måles af 2 flowmålere:
 


 

Se mere om de tekniske forhold på vandværket i vores folder her