Nødforsyning til nabovandværker

Der er etableret nødforsyning til Ølstykke Vandværk (Novafos) og til Værebro Vandværk samt til Gundsømagle Vandværk.

 

Nødforsyning til Ølstykke Vandværk

Nødforsyningsledningen mellem Jyllinge og Ølstykke Vandværk har været i drift siden sommeren 2007.

Nødforsyningsledningen går fra krydset Møllevej/Værebrovej i Jyllinge og er tilsluttet Ølstykke Vandværk i Tangbjerg. Her er brønden med pumper og målere placeret.
Hele Jyllinge Vandværks område kan forsynes 100% fra Ølstykke Vandværk, hvis der bliver behov for det.

Jyllinge Vandværk kan ikke forsyne hele Ølstykke, men kun mindre dele af Ølstykke, eksempelvis industriområdet Værebro.


Nødforsyningsledningen er altid klar til brug, og derfor skal vandet i det 1,8 km lange vandrør udskiftes jævnligt, da vandet ellers bliver dårligt.

Et program sørger for, at der hver dag flyttes vand skiftevis til Ølstykke eller til Jyllinge. 5 dage i træk sender Jyllinge Vandværk 70m3 vand til Ølstykke via en ventil, der automatisk åbner og lukker. Derefter pumpes de 350m3 vand tilbage til Jyllinge.

For at kontrollere vandkvaliteten bliver der to gange om året udtaget vandprøver af et analysefirma.

Ved årsskiftet aflæses målerne i brønden. Det tilstræbes at flytte lige meget vand mellem vandværkerne, så der ikke skal afregnes for vandet.

Brønden i Tangbjerg:


 
Nødforsyning til Værebro Vandværk
 

Nødforsyningsledningen mellem Værebro Vandværk og Jyllinge Vandværk blev taget i brug i efteråret 2013.

Ledningen er udført, så den altid er klar til brug. Værebro Vandværk skyller forbindelsesledningen fra Værebrovej manuelt ud én gang om ugen.

Nødforsyningen kan ikke forsyne Jyllinge Vandværk, men den kan forsyne Værebro Vandværks område 100 %, hvis der bliver behov for det. NordmarkenVand vil også kunne forsynes via deres nødforsyningsledning til Værebro Vandværk.

På Jyllinge Vandværks computer registreres data fra flowmåleren, så vi kan følge med i forbruget.

 

Nødforsyning til Gundsømagle Vandværk

 

I marts 2017 blev nødforsyningen til Gundsømagle Vandværk sat i drift. Målerbrønden ved Margretheskolen i Gundsømagle sørger for automatisk udskiftning af vandet i nødforsyningsledningen.

Den 1,3 km lange ledning løber fra enden af Skibsvej i Jyllinge langs Oddestensstien under A6 til Margretheskolen i Gundsømagle.