OBS! Ved ledningsbrud uden for kontortid, kontakt telefonnummer: 70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk).

Adresse (kontoret):
Kometvej 61
4040 Jyllinge

Adresse (vandværket):
Smakkevej 12
4040 Jyllinge


Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)