Efter sagen med forurenet drikkevand i Køge, er der naturligvis blevet sat ekstra fokus på tilbageløbssikring. Reglerne på området har været der længe, men bliver i mange tilfælde ikke overholdt.

Ved alle målere skal der være en tilbageløbssikring (kontraventil). Den forhindrer, at vandet fra husinstallationen løber tilbage i ledningsnettet. Dette kan eksempelvis ske, hvis der arbejdes på ledningsnettet.

Det er ejeren af den enkelte ejendom, der har ansvaret for, at installationen er lovlig. Vandværket skal som myndighed på området kontrollere, at reglerne overholdes.

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)