Efter sagen med forurenet drikkevand i Køge, er der naturligvis blevet sat ekstra fokus på tilbageløbssikring. Reglerne på området har været der længe, men bliver i mange tilfælde ikke overholdt.

Ved alle målere skal der være en tilbageløbssikring (kontraventil). Den forhindrer, at vandet fra husinstallationen løber tilbage i ledningsnettet. Dette kan eksempelvis ske, hvis der arbejdes på ledningsnettet.

Det er ejeren af den enkelte ejendom, der har ansvaret for, at installationen er lovlig. 

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)