Efter sagen med forurenet drikkevand i Køge, er der naturligvis blevet sat ekstra fokus på tilbageløbssikring. Reglerne på området har været der længe, men bliver i mange tilfælde ikke overholdt.

Ved alle målere skal der være en tilbageløbssikring (kontraventil). Den forhindrer, at vandet fra husinstallationen løber tilbage i ledningsnettet. Dette kan eksempelvis ske, hvis der arbejdes på ledningsnettet.

Det er ejeren af den enkelte ejendom, der har ansvaret for, at installationen er lovlig.