Ifølge vandværkets regulativ skal vandmåleren til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og nem at aflæse.

I forbindelse med udskiftning af målere har vi konstateret, at der er en del steder, hvor disse krav ikke overholdes.

Ved ændringer af målerinstallationer og ved nye installationer vil vi fremover kun acceptere målere, der er monteret tilgængeligt.

VVS installatørerne vil, når de ansøger vandværket i forbindelse med installationsarbejder, blive orienteret om reglerne.

Eksisterende målere skal holdes tilgængelige. Kan måleren ikke holdes fri og tilgængelig, kan vandværket eventuelt kræve, at måleren for ejerens regning flyttes ud i en målerbrønd.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning

Vandinstallationerne i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)