Ifølge lovgivningen skal alle vandmålere som udgangspunkt kontrolleres eller udskiftes hvert 9. år - tidligere var det hver 6. år.

Dette sker for, at såvel vandværket som forbrugerne, kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt. 

De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal resten af målerne udskiftes inden for ét år.

Overholdes kravene ved stikprøvekontrollen, må målerne blive siddende i 9, 6 eller 3 år mere alt efter resultatet af stikprøvekontrollen.