Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd ved skel.

Det er vigtigt, at vandmåleren er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.


Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for, at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler. 

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og tilse disse.