Da alle forbrugere nu har en elektronisk vandmåler, bliver der ikke længere udsendt selvaflæsningskort. 

De elektroniske målere fjernaflæses af vandværket hvert år pr. den 31. december.

Vandværket anbefaler, at man selv aflæser vandmåleren én gang om måneden. Det vil sikre, at eventuelle utætheder og andre uregelmæssigheder opdages i tide.

Den årlige aflæsning oplyses første gang på opkrævningen for vandafledning fra Fors A/S (Roskilde Forsyning), der udsendes pr. den 1. februar. 

Dernæst kan den ses, når vandværket udsender årsopgørelsen - sammen med a'conto opkrævningen - pr. den 1. marts. 

Alle forbrugere er dog meget velkomne til at kontakte os inden da og få oplyst, hvad deres elektroniske måler er aflæst til. Med tiden håber vi på at få et modul på her på hjemmesiden, hvor den enkelte har mulighed for at logge ind og se den elektroniske aflæsning.