Prøveudtagning, ansvar og tilsyn for Jyllinge Vandværk.

Klik på de enkelte punkter for at læse mere om:

 

 

Som nævnt under punktet "Fysisk gennemgang af selve vandværket", er der tilsyn på vandværket hvert andet år. Se seneste tilsynsrapport her

Rentvandstankene bliver gennemgået hvert 5. år. Seneste tilsyn er foretaget i september måned 2019.