Prøveudtagning, ansvar og tilsyn for Jyllinge Vandværk.

Klik på de enkelte punkter for at læse mere om:

 

 

Som nævnt under punktet "Fysisk gennemgang af selve vandværket", er der tilsyn på vandværket hvert andet år. Se seneste tilsynsrapport her

Rentvandstankene bliver gennemgået hvert 5. år. Seneste tilsyn er foretaget i september måned 2019.

 

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)