Blødgøring

Drikkevandet fra Jyllinge Vandværk blødgøres og er derved sænket til en hårdhed på ca. 10°dH (middelhårdt). Se informationsfolder her

 

Informationsmateriale om blødgøring:

Faktaark om blødgøring

Blødt vand i en cirkulær økonomi

Central blødgøring af drikkevand

Notat fra Roskilde Kommune, Fordele og ulemper ved blødgøring af drikkevand