Log ind   |  
Kontakt Minimer

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)Regulativ Minimer

Et vandværk skal have både regulativ og vedtægter; det er et lovmæssigt krav.

Regulativet indeholder "leveringsbestemmelserne". Her findes reglerne for retten til forsyning med vand samt forbrugernes forpligtelser med hensyn til vandinstallationer.

Regulativet udarbejdes i samarbejde med kommunen og indeholder altså myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem vandværket og forbrugerne.

Se Regulativ i PDF

Se her hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder.

Alle anlæg og komponenter uden for skellet, er vandværkets ansvar. Mens anlæg og komponenter inden for skel er forbrugerens ansvar. Dog er vandmålerne, uanset hvor de er placeret, vandværkets ansvar. Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.

Se Leveringsbestemmelser, erhvervsdrivende i PDF

Persondatapolitik for Jyllinge Vandværk a.m.b.a. i PDF

Copyright Rambøll Danmark A/S