Hyppigt stillede spørgsmål

 

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?

Svar:
Meddelelse om flytning kan gives her


Hvad er vandets hårdhedsgrad?

Svar:

Se vandets hårdhedsgrad her


Hvad koster vandet?


Svar:
Vandet fra vandværket koster kr.
For at finde den samlede pris for vandet, skal hertil lægges vandafledningsafgiften/afgift for spildevand, der opkræves af Roskilde Forsyning.

 


Hvor stort et vandspild giver en dryppende vandhane?

Svar:

Hvis vandhanen drypper langsomt spildes op til 7m3 om året. Har du en hurtigt dryppende vandhane, kan du spilde op til 30m3 om året. Løber vandhanen konstant bliver vandspildet op til 100m3 om året.

 

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?

Svar:
Læs her

 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)
________________________________________________

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Måleraflæsning af din Kamstrup vandmåler, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Er sorte partikler i vandet efter driftsforstyrrelser farlige? Læs svaret her

Byggevand? Læs mere her

Tilslutningsbidrag - læs mere her  Illustration af et enfamilehus, hvor matrikelgrænse og stikledning er vist

Krav til kontrol og opsætning af blødgøringsanlæg - se mere her

Testskema til tilbagestrømningssikringer type BA - se skemaet her

Krav til stophaner og målerbrønde - se mere her

Vandledning på privat grund (privat jordledning) - se mere her
_________________________________________________

 

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk


Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge