Mere om  vand på internettet

Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet, der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

Det handler om vores drikkevand, læs mere her

Danske Vandværker

Danva

Mit drikkevand

Miljø- og førdevareministeriet

Miljøstyrelsen

Roskilde Kommune

Dansk Vand- & Naturcenter (DVN)

NordmarkenVand

Jyllinge Vandværk

GEUS (geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning)


 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Byggevand? Læs mere her

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk

Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge