Driftsinfo

Vandtryk

Forsyningstrykket er 3 bar fra vandværket og lidt højere, hvis dit hus ligger lavere en vandværket. Læs mere her

 

Velkommen til Værebro Vandværk

Her på vores hjemmeside finder du oplysninger om vandforsyningen. Emnerne i ovenstående blå menu-linje indeholder flere underemner. Se underemnerne ved at klikke på emnerne. 

Se her (på side 3) om din adresse får vand fra Værebro Vandværk. Her kan du også se vejlister for NordmarkenVand, Jyllinge Vandværk og Jyllingehøj Vandværk.

Aktuelt

Generalforsamling

Generalforsamlingen, der var planlagt til afholdelse den 27. april 2020 kl. 19 på Hotel Søfryd, er udsat. Der vil blive fastsat en ny dato, når myndighederne vurderer, at det igen er forsvarligt at mødes i større forsamlinger.

Årsregnskab for 2019 kan ses her

Jyllinge Vandværks kontor er lukket for personlige henvendelser. Vi kan træffes på telefon 46 78 93 53 eller pr. e-mail: kontor@jyllingevand.dk. 

Ny boring

Værebro Vandværk er ved at etablere en ny vandboring i Hellig Kors Park, så forbrugerne i Jyllinge Nord kan sikres rent vand.

Fakta om den nye boring:

- Den nye boring er en erstatningsboring for boring 1 på vandværksgrunden, som desværre er forurenet af pesticider, der blev brugt for mellem 20 og 25 år siden.

- Boringen er ført ned til 85 meters dybde med rørsætning til 60,5 meter.

- Lige nu prøvepumpes der for at måle boringens kapacitetsydelse. Pumpningen forventes at vare til ultimo maj måned 2020. Det er en "langtidspumning" for blandt andet at sikre dokumentation af størrelsen på sænkningen af grundvandsstanden. Herefter skal der tages vandanalyser af "det nye råvand".

Vandets hårdhedsgrad er ca. 18 dH (hårdt vand).

Sms-service

Vi tilstræber at informere om driftsforstyrelser og lignende via sms-beskeder. Du kan tilmelde og framelde dig servicen her 

Tilbage til den fælles forside for Jyllinge og Værebro Vandværk

 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Byggevand? Læs mere her

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk

Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge