Driftsinfo

Vandtryk

Forsyningstrykket er 3 bar fra vandværket og lidt højere, hvis dit hus ligger lavere en vandværket. Læs mere her

 

Velkommen til Værebro Vandværk

Her på vores hjemmeside finder du oplysninger om vandforsyningen. Emnerne i ovenstående blå menu-linje indeholder flere underemner. Se underemnerne ved at klikke på emnerne. 

Se her (på side 3) om din adresse får vand fra Værebro Vandværk. Her kan du også se vejlister for NordmarkenVand, Jyllinge Vandværk og Jyllingehøj Vandværk.

Aktuelt

Aflæsning af vandmålere

Da alle forbrugere nu har en elektronisk "Kamstrup" måler, vil der ikke længere blive udsendt selvaflæsningskort. De elektroniske målere fjernaflæses automatisk af vandværket mellem jul og nytår.

Vandets hårdhedsgrad er ca. 18 dH (hårdt vand).

Sms-service

Vi tilstræber at informere om driftsforstyrelser og lignende via sms-beskeder. Du kan tilmelde og framelde dig servicen her 

Tilbage til den fælles forside for Jyllinge og Værebro Vandværk


OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Byggevand? Læs mere her

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk

Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge