Driftsinfo

Vandtryk

Forsyningstrykket er 3 bar fra vandværket og lidt højere, hvis dit hus ligger lavere en vandværket. Læs mere her

 

Velkommen til Værebro Vandværk

Her på vores hjemmeside finder du oplysninger om vandforsyningen. Emnerne i ovenstående blå menu-linje indeholder flere underemner. Se underemnerne ved at klikke på emnerne.

Se her (på side 3) om din adresse får vand fra Værebro Vandværk. Her kan du også se vejlister for NordmarkenVand, Jyllinge Vandværk og Jyllingehøj Vandværk.

 

Aktuelt

Jyllinge Vandværks kontor holder ferielukket til mandag den 29. november 2021 kl. 9.

Borgermøde den 11. oktober 2021 - Rent Grundvand, se mere her og her

Se kampagnesiden "Rent Grundvand - Ja tak!" her

Besøg på vandværket

Værebro Vandværk fik den 10. september 2021 besøg af både direktøren for Danske Vandværker, Susan Münster, og af folketingsmedlem og miljøordfører fra partiet Venstre, Jacob Jensen. Se mere her

Brandhanen på Blodhøjvej

Brandhanen på Blodhøjvej er nedlagt af Roskilde Kommune. Derfor står den nu på den "forkerte" side af hegnet. Værebro Vandværk har derfor sin egen, nye brandhane, hvis der skal laves en større gennemskylning af ledningsnettet.

Ny boring

Værebro Vandværk er ved at afslutte arbejdet med etableringen af den ny vandboring i Hellig Kors Park, så forbrugerne i Jyllinge Nord kan sikres rent vand. Ultimo september 2021 blev arbejdet med råvandsledningen og ledningen til fiber afsluttet. Der skal nu trækkes et el-forsyningskabel mellem de to boringer i Hellig Kors Park ("Område 11"). Dernæst kommer der et "hus", der skal graves ned og sættes over boringen. Herefter kan arbejdet med at skylle vandledningerne gå i gang, og der skal tages vandprøver, der kan dokumentere vandkvaliteten.

Fakta om den nye boring:

- Den nye boring er en erstatningsboring for boring 1 på vandværksgrunden, som desværre er forurenet af pesticider, der blev brugt for mellem 20 og 25 år siden.

- Boringen er ført ned til 85 meters dybde med rørsætning til 60,5 meter.

- Der er foretaget en prøvepumpning for at måle boringens kapacitetsydelse. Pumpningen var en "langtidspumning" for blandt andet at sikre dokumentation af størrelsen på sænkningen af grundvandsstanden. Efter denne prøvepumpning er der taget vandanalyser af "det nye råvand". Analyserne er meget fine. 

Vandets hårdhedsgrad er ca. 18 dH (hårdt vand).

Vandingsforbud i Roskilde Kommune: Læs mere her

Sms-service

Vi tilstræber at informere om driftsforstyrelser og lignende via sms-beskeder. Du kan tilmelde og framelde dig servicen her 

Tilbage til den fælles forside for Jyllinge og Værebro Vandværk

 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Byggevand? Læs mere her

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk

Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge