Rent drikkevand er ingen selvfølge. Vi kan være stolte af at kunne drikke vandet direkte fra hanen, men det kræver en indsats, hvis vi også i fremtiden skal nyde dette gode.

Herunder følger en række enkle råd til, hvordan du kan være med til at passe bedre på vores miljø og drikkevand.

Enkle råd til renere vand:

- Undgå forurening af enhver art. Store dele af drikkevandet er allerede forurenet, så vi må passe på det, vi har.
- Brug lugejern og for eksempel træflis i stedet for kemikalier.
- Aflever malingsrester og lignende på miljøstationen.
- Brug færre rengøringsmidler - og med omtanke.
- Dosér vaskepulver og rengøringsmiddel rigtigt.
- Er du haveejer, så gød haven, så alt gødning udnyttes.
- Er du landmand, så tilpas eventuel braklægning og dyrkningsaftager i samarbejde med vandværkerne.
- Området omkring en boring skal holdes rent, så nedsivning af forurenet vand undgås.
- Hold øje med vandforbruget. Aflæs vandmåleren for eksempel hver den 1. i måneden.
- Aflæs også el og varme.

Alle opfordres til at passe på drikkevandet!

Hvorfor er vandet rødt/snavset? - og er det farligt?

Snavset, rødt vand kan skyldes et højt indhold af jern og mangan, hvilket også kan dårlig smag og lugt. Rødt vand forekommer i forbindelse med brud eller andre forstyrrelser i vanforsyningen, hvor blandt andet jern og manganrester løsriver sig i ledningsnettet og i selve installationen. Jern og mangan er naturligt forekommende stoffer. Så det er ikke farligt at drikke rødt vand, men vasketøj kan tage skade.

Hvorfor er vandet hvidt? - og er det farligt?

På vandværket iltes vandet. Der skal ilt i råvandet for at jern og mangan kan renses fra, og endelig skal drikkevandet indeholde min. 5 mg/l ilt for at sikre vandets velsmag. Nå vandet er hvidt, skyldes det overskydende ilt. Det kan også skyldes de haner/blandingsbatterier, som vandet tappes af. Ilten forsvinder af sig selv, når man lader vandet stå i nogle sekunder. Hvidt vand er altså ikke farligt.

Grønne guider

De grønne guider rundt om i landet arbejder med forskellige temaer, men fælles for dem er, at private borgere kan henvende sig til guiderne og få råd og vejledning, når der dukker spørgsmål op om miljøet. Læs mere her

 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)
________________________________________________

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Måleraflæsning af din Kamstrup vandmåler, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Er sorte partikler i vandet efter driftsforstyrrelser farlige? Læs svaret her

Byggevand? Læs mere her

Tilslutningsbidrag - læs mere her  Illustration af et enfamilehus, hvor matrikelgrænse og stikledning er vist

Krav til kontrol og opsætning af blødgøringsanlæg - se mere her

Testskema til tilbagestrømningssikringer type BA - se skemaet her

Krav til stophaner og målerbrønde - se mere her

Vandledning på privat grund (privat jordledning) - se mere her
_________________________________________________

 

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk


Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge