Analyseresultater


Prøverne udtages og analyseres af godkendt laboratorie. 

Vi tester også for desphenyl chloridazon og methyl-desphenyt chloridazon , som er de nedbrydningspesticider, som kommer fra Chloridazon. Stoffet er det, der har været brugt til blandt andet roer. Resultaterne viser heldigvis ikke disse pesticider i drikkevandet.

Analyseblanketter fra laboratoriet ses ved at klikke på selve "udtagningsstedet" nedenfor:
 
Udtagningssted: 

Boring 2 kontrol af organiske mikroforureninger 10/1-19   

Boringskontrol Boring 3

Boring 3 kontrol af organiske mikroforureninger 10/1-19

Afgang vandværk 3/10-19

Afgang vandværk 4/4-19

​​​​​Afgang vandværk kontrol af organiske mikroforureninger 10/1-19


Kontrol på ledningsnettet:

Den 8. august 2019 uden udskylning

Den 8. august 2019 med udskylning

Den 6. december 2019 uden udskylning

Den 6. december 2019 med udskylning

        
Alle vandanalyser bliver samlet i databasen hos GEUS. De kan ses her

 

 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Byggevand? Læs mere her

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk

Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge