Analyseresultater

Prøverne udtages og analyseres af godkendt laboratorie. 

Vi tester også for desphenyl chloridazon og methyl-desphenyt chloridazon , som er de nedbrydningspesticider, som kommer fra Chloridazon. Stoffet er det, der har været brugt til blandt andet roer. Resultaterne viser ikke disse pesticider i drikkevandet.

Analyserapporter fra laboratoriet ses ved at klikke på selve "udtagningsstedet" nedenfor:
 
Udtagningssted: 

Boring 3 kontrol af organiske mikroforureninger 6/10-22

Boringskontrol Boring 3 24/8-22

Afgang vandværk 14/10-21

Afgang vandværk 9/4-21


Kontrol på ledningsnettet:

Den 9. april 2021, kontrol af organiske mikroforureninger, ledningsnettet

Den 8. februar 2023 uden udskylning, gruppe A og B parametre

Den 8. februar 2023 med udskylning, gruppe A parametre

Den 14. juni 2023 uden udskylning, gruppe A parametre

Den 14. juni 2023 med udskylning, gruppe A parametre

Den 21. august 2023 uden udskylning, gruppe A parametre

Den 21. august 2023 med udskylning, gruppe A parametre

Alle vandanalyser bliver samlet i databasen hos GEUS. De kan ses her

 

 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)
________________________________________________
Brugervejledning til vandmåleren, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Byggevand? Læs mere her

Krav til kontrol og opsætning af blødgøringsanlæg - se mere her

Testskema til tilbagestrømningssikringer type BA - se skemaet her

Krav til stophaner og målerbrønde - se mere her

Vandledning på privat grund (privat jordledning) - se mere her
_________________________________________________

 

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk


Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge