Brud på vandledning på egen grund

Opdager du et brud på jordledning på din egen grund, skal du kontakt en VVS-installatør og dit forsikringsselskab for at få bruddet repareret. Du har selv ansvaret for, at jordledningen er tæt og vedligeholdt.

Informer også hurtigt vandværket. Bemærk, at vandværket kan hjælpe med lukning af stophanen ved skel, hvis din egen VVS-installatør ikke har mulighed for at komme ud hurtigt.

Hvis du har en målerbrønd

Kan du tjekke, om vandmåleren står stille samtidig med, at der er lukket for alt vand inde i huset. Selve måleren viser også normalt fejlkoden "LEAK" eller "BURST" ved unormalt forbrug. Se vejledning til vandmåleren her

Vejledning for lukning af vand ved ledningsbrud på egen grund med målerbrønd

Der hvor vandmåleren er placeret i målerbrønd (ca. 1 m fra skel - nogle steder lidt længere inde på grunden), findes et stort dæksel - 50 cm i diameter - mærket "MÅLERBRØND".

Lukning af vandet gøres lettest ved lukning af hanen, som er placeret før måleren i målerbrønden.

Vejledning for lukning af vand ved ledningsbrud på egen grund med måler placeret indendørs

Ved ledningsbrud inde i huset, og hvor vandmåleren er placeret indendørs, lukkes der for vandet på hovedventilen umiddelbart før måleren.

Ved ledningsbrud i jorden på egen grund, skal der lukkes for stophanen, der er placeret ude i vejen ved skel til grunden. Bemærk, at det kun er tilladt, at det er en VVS installatør eller vandværket, der anvender stophanerne før skel.

Stophane ved skel

Stophanen, som er placeret i vej ved skel, tilhører vandværket og skal derfor altid være let at komme til. Undgå derfor, at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.

Det er kun tilladt VVS installatører og vandværket at anvende stophanerne ved skel til grunden.

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)
________________________________________________

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Måleraflæsning af din Kamstrup vandmåler, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Er sorte partikler i vandet efter driftsforstyrrelser farlige? Læs svaret her

Byggevand? Læs mere her

Tilslutningsbidrag - læs mere her  Illustration af et enfamilehus, hvor matrikelgrænse og stikledning er vist

Krav til kontrol og opsætning af blødgøringsanlæg - se mere her

Testskema til tilbagestrømningssikringer type BA - se skemaet her

Krav til stophaner og målerbrønde - se mere her

Vandledning på privat grund (privat jordledning) - se mere her
_________________________________________________

 

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk


Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge