Tilmeld / afmeld SMS-service

Hvis du ønsker at tilmelde en mobiltelefon til sms-servicen, kan du gøre det via linket her 

Hvis du ejer et sommerhus eller har en arbejdstelefon, så kan du med fordel tilmelde mobiltelefonnummeret på forbrugsadressen. Mobiltelefonnumre, som du selv har tilmeldt, skal ligeledes afmeldes via linket ovenfor.

Du vil modtage en SMS, når der er planlagte eller akutte afbrydelser på din adresse. Du vil også kunne få besked, hvis vi har generelle serviceinformationer.

Hvis du ikke ønsker at være tilmeldt vores sms-tjeneste, kan du også afmelde via ovenstående link. Afmelding kan også være aktuelt, hvis du på din adresse har flere mobiltelefonnumre registreret, for eksempel børnenes.

(Tilmeldning og afmelding sker i samarbejde med Jyllinge Vandværk a.m.b.a.)

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)
________________________________________________

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Måleraflæsning af din Kamstrup vandmåler, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Er sorte partikler i vandet efter driftsforstyrrelser farlige? Læs svaret her

Byggevand? Læs mere her

Tilslutningsbidrag - læs mere her  Illustration af et enfamilehus, hvor matrikelgrænse og stikledning er vist

Krav til kontrol og opsætning af blødgøringsanlæg - se mere her

Testskema til tilbagestrømningssikringer type BA - se skemaet her

Krav til stophaner og målerbrønde - se mere her

Vandledning på privat grund (privat jordledning) - se mere her
_________________________________________________

 

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk


Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge