Værebro Vandværk forsyner ca. 950 husstande med rent drikkevand.

Vandværket er fuldautomatisk. Oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres og overvåges af en computer. 

Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

I april måned 2018 afsluttede Værebro Vandværk de sidste ledningsudskiftninger. Det vil sige, at man nu er færdige med alle ledningsudskiftninger for hele forsyningsområdet.

Værebro Vandværk har således udskiftet alle rentvandsledninger og råvandsledninger, der gør risikoen for et ledningsbrud langt mindre. Samtidig undgår man et ledningstab frem til forbrugerne. Forbrugerne har dog fortsat ansvar for vandledninger og ledningstab fra skel, i jord fra skel til huset og i huset.

I 2020 leverede vandværket knap 91.000 m3 vand til forbrugerne.
 
Vandets hårdhedsgrad er ca. 18o dH (hårdt vand).

Temperaturen på vandet fra vandværket er altid under 10o.
 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)
________________________________________________

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Måleraflæsning af din Kamstrup vandmåler, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Er sorte partikler i vandet efter driftsforstyrrelser farlige? Læs svaret her

Byggevand? Læs mere her

Tilslutningsbidrag - læs mere her  Illustration af et enfamilehus, hvor matrikelgrænse og stikledning er vist

Krav til kontrol og opsætning af blødgøringsanlæg - se mere her

Testskema til tilbagestrømningssikringer type BA - se skemaet her

Krav til stophaner og målerbrønde - se mere her

Vandledning på privat grund (privat jordledning) - se mere her
_________________________________________________

 

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk


Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge