Magnetisk kalkspaltning - forsøg

Værebro Vandværk har tidligere, som forsøg, opsat en magnetisk kalkspaltning(magnet) på vandværket.

Værebro Vandværk lavede for godt 10 år siden et forsøg med montering af en magnet, så der opstod et magnetisk spændingsfelt, som ifølge producenten, måske kunne reducere mængden af kalk, som ellers sætter sig fast på varmelegemer i vaskemaskiner med videre.

Forsøget gav desværre ikke noget entydigt resultat, men enkelte forbrugere mente at kunne se en mindre reduktion af kalkbelægninger i varmelegemer på kaffemaskiner med mere.

Blødgøringsanlæg - vi følger udviklingen

 

Værebro Vandværk har ikke aktuelle planer om at etablere central blødgøring på vandværket, men vandværket vil følge de drifts- og forbrugererfaringer, som HOFOR vil få fra de store investeringer, som HOFOR har brugt på et forsøg med blødgøringsanlæg.

 

Et blødgøringsanlæg betyder et kompliceret vandbehandling og tilsætninger af kemikalier i drikkevandet.

 

Hvis vandværkerne i Danmark i fremtiden skal til at producere blødere vand, vil det kræve en væsentlig mere kompliceret behandling af vand på vandværkerne. Det vil blandt andet betyde daglig tilsætning af kemikalier til drikkevandet. En investering i blødgøringsanlæg vurderes p.t. at blive meget dyrt og være meget pladskrævende på vandværket. 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)
________________________________________________

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Måleraflæsning af din Kamstrup vandmåler, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Er sorte partikler i vandet efter driftsforstyrrelser farlige? Læs svaret her

Byggevand? Læs mere her

Tilslutningsbidrag - læs mere her  Illustration af et enfamilehus, hvor matrikelgrænse og stikledning er vist

Krav til kontrol og opsætning af blødgøringsanlæg - se mere her

Testskema til tilbagestrømningssikringer type BA - se skemaet her

Krav til stophaner og målerbrønde - se mere her

Vandledning på privat grund (privat jordledning) - se mere her
_________________________________________________

 

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk


Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge