Formand
Erik Krøll
Paulsvej 12


Kasserer
Jørgen Sørensen
Hvedevej 8


Bestyrelsesmedlem
Thomas Bo Jensen
Kløvervej 41


Bestyrelsemedlem
Claus Larsen
Bogfinkevej 10

Bestyrelsesmedlem
Kim Boddum
Mågevej 15

1. suppleant: Nels Cortsen

2. suppleant: Knud Østberg

Intern revisor
Claire Rasmussen

Intern revisor suppleant
Flemming Husted

 

 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Byggevand? Læs mere her

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk

Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge