Formand
Erik Krøll
Paulsvej 12

Kasserer
Jørgen Sørensen
Hvedevej 8

Bestyrelsesmedlem
Thomas Bo Jensen
Kløvervej 41

Bestyrelsemedlem
Claus Larsen
Bogfinkevej 10

Bestyrelsesmedlem
Kim Boddum
Mågevej 15

1. suppleant

Knud Østberg

2. suppleant

Grethe Fuglsang

Intern revisor
Claire Rasmussen

Intern revisor suppleant
Marianne Westermann


OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Byggevand? Læs mere her

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk

Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge