Du er selv med til at sætte prisen!

Herunder følger en række enkle råd om, hvordan du som forbruger kan spare på vandet.

Undgå vandspild

En utæt vandhane eller et toilet, der løber, kan koste dyrt:

 

Synlig vandmængde 12 dråber pr. 10 sek. 30 dråber pr. 10 sek. 1mm stråle 3mm stråle
Antal liter pr. time 0,9 3 9 36
Antal liter pr. døgn 21,6 72 216 864
Pris pr. år * 415,- 1.385,- 4.155,- 16.619,-


* For 2021, inkl. statsafgift, vandafledning og moms. Kr. 52,70 pr. m3.

 

Hold regnskab med vandforbruget

Opmærksomhed på vandforbruget vil afsløre utætte rør og give bedre forbrugsvaner. Aflæs og tjek utætheder, for eksempel i forbindelse med ferie. Aflæs vandmåleren før afrejse og sammenlign med tallet ved hjemkomst. Som du kan se af skemaet ovenfor, er der penge at spare.

En person bruger i gennemsnit ca. 103 liter vand pr. døgn, hvoraf størstedelen går til bad, rengøring, tøjvask og toiletskyl.


 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)
________________________________________________

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Måleraflæsning af din Kamstrup vandmåler, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Er sorte partikler i vandet efter driftsforstyrrelser farlige? Læs svaret her

Byggevand? Læs mere her

Tilslutningsbidrag - læs mere her  Illustration af et enfamilehus, hvor matrikelgrænse og stikledning er vist

Krav til kontrol og opsætning af blødgøringsanlæg - se mere her

Testskema til tilbagestrømningssikringer type BA - se skemaet her

Krav til stophaner og målerbrønde - se mere her

Vandledning på privat grund (privat jordledning) - se mere her
_________________________________________________

 

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk


Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge