Ifølge vandværkets regulativ skal vandmåleren til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og nem at aflæse.

I forbindelse med udskiftning af målere har vi konstateret, at der er en del steder, hvor disse krav ikke overholdes.

Ved ændringer af målerinstallationer og ved nye installationer, vil vi fremover kun acceptere målere, der er monteret tilgængeligt.

VVS installatørerne vil, når de ansøger vandværket i forbindelse med installationsarbejder, blive orienteret om reglerne.

Eksisterende målere skal holdes tilgængelige. Kan måleren ikke holdes fri og tilgængelig, kan vandværket eventuelt kræve, at måleren for ejerens regning flyttes ud i en målerbrønd.

Placering af stophane

Alle stophaner er nu placeret lige uden for skel til den enkelte grund.

Forbrugeren kan kontakte vandværket og få mailet et udsnit af et kort med placering af stophane.

Hvis den enkelte forbruger ønsker, at vandværket kommer forbi for at finde den enkelte stophane, skal forbrugeren selv betale for udgifterne til udkørsel m.v.

Grunde med målerbrønd

Det er grundejerens ansvar at sørge for, at målerbrønden ikke bliver tildækket, og at målerbrønden dermed er let tilgængelig af hensyn til aflæsning eller udskiftning af måleren. Eventuelle udgifter forbundet med adgang til vandmåleren videreføres til grundejeren.


 

 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)
________________________________________________

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Måleraflæsning af din Kamstrup vandmåler, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Er sorte partikler i vandet efter driftsforstyrrelser farlige? Læs svaret her

Byggevand? Læs mere her

Tilslutningsbidrag - læs mere her  Illustration af et enfamilehus, hvor matrikelgrænse og stikledning er vist

Krav til kontrol og opsætning af blødgøringsanlæg - se mere her

Testskema til tilbagestrømningssikringer type BA - se skemaet her

Krav til stophaner og målerbrønde - se mere her

Vandledning på privat grund (privat jordledning) - se mere her
_________________________________________________

 

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk


Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge