Da du som forbruger nu har en elektronisk "Kamstrup" måler, vil du ikke længere modtage et aflæsningskort. De elektroniske målere fjernaflæses automatisk af vandværket mellem jul og nytår.

 

Vandværket anbefaler, at du selv aflæser vandmåleren én gang om måneden. Dette vil sikre, at eventuelle utætheder og andre uregelmæssigheder opdages i tide.

 

Her kan du læse om muligheden for fjernaflæsning af vandmåleren i udvendig målerbrønd hjemme hos forbrugeren: Se her

Info om brøndantenne, se mere her

Info om Geo Ensemble Water Display, se mere her

 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Byggevand? Læs mere her

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk

Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge