Log ind   |  
Kontakt Minimer

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)FAQ Minimer

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?

Svar:
Meddelelse om flytning kan gives her


Hvad er vandets hårdhedsgrad?

Svar:
Se vandets hårdhedsgrad her


Hvad koster vandet?

Svar:
Vandet fra vandværket koster, klik her 
For at finde den samlede pris for vandet, skal hertil lægges vandafledningsafgiften/afgift for spildevand, der opkræves af Roskilde Forsyning.


Hvor stort et vandspild giver en dryppende vandhane?

Svar:
Hvis vandhanen drypper langsomt spildes op til 7m3 om året. Har du en hurtigt dryppende vandhane, kan du spilde op til 30m3 om året. Løber vandhanen konstant bliver vandspildet op til 100m3 om året.


Der er en luftboble og vand i målerglasset på min måler. Er måleren i stykker?

Svar:
Nej, dette er helt normalt og betyder intet, men forekommer ofte ved den gamle målertype.


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
 
Svar:

Læs her 


Copyright Rambøll Danmark A/S