Log ind   |  
Kontakt Minimer

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)Aflæsning af vandmålere Minimer

Da alle forbrugere nu har en elektronisk vandmåler, vil der ikke længere blive udsendt selvaflæsningskort. De elektroniske målere fjernaflæses automatisk af vandværket hvert år pr. den 31. december.

Vandværket anbefaler, at man selv aflæser vandmåleren én gang om måneden. Dette vil sikre, at eventuelle utætheder og andre uregelmæssigheder opdages i tide.

De elektroniske aflæsninger oplyses første gang på opkrævningen for vandafledning fra Fors A/S (Roskilde Forsyning), der udsendes pr. den 1. februar, og dernæst kan de ses, når vandværket udsender årsopgørelserne sammen med a'conto opkrævningen pr. den 1. marts. Alle forbrugere er dog velkomne til at kontakte os inden da og få oplyst, hvad deres elektroniske måler er aflæst til. Med tiden håber vi på at få et modul på her på hjemmesiden, hvor den enkelte forbruger har mulighed for at logge ind og se den elektroniske aflæsning. 

Copyright Rambøll Danmark A/S