Log ind   |  
Kontakt Minimer

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)Kontrol af vandmålere Minimer


Ifølge lovgivningen skal alle vandværker hvert 6. år foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt. 

De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal resten af målerne udskiftes inden for ét år.
Overholdes kravene ved stikprøvekontrollen, må målerne blive siddende i 3 eller 6 år mere.

Copyright Rambøll Danmark A/S