Log ind   |  
Kontakt Minimer

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)



Om vandværket Minimer

Vandværket forsyner ca. 2.430 husstande med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk. Oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres og overvåges af en computer. 

Se nærmere om de tekniske forhold på vandværket i vores folder her. 

Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

I 2016 leverede vandværket ca. 227.000m3 vand til forbrugerne. Da vi udpumper over 200.000m3, er vi omfattet af Vandsektorloven. 

I 2016 brugte en gennemsnitshustand ca. 90m3. Der var 45 forbrugere, der brugte over 250m3 og 424, der brugte under 50m3.

Vandets hårdhedsgrad er ca. 20 dH (hårdt vand).

Temperaturen på vandet fra vandværket er altid under 10 grader.
 

Copyright Rambøll Danmark A/S