Log ind   |  
Kontakt Minimer

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk

Driftsleder
Jan Andersen
Tlf.: 46 78 93 53
Mobil: 22 79 46 88
E-mail: jan@jyllingevand.dk

Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer
70 12 10 20

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)Betalingsbetingelser Minimer
Betalingsbetingelser m.m.:

Tilslutningsbidrag inkl. evt. skønnede omkostninger i forbindelse med installation af forsyningsledninger og stikledning, er forfalden til betaling før tilslutningsarbejder igangsættes.

Vandafgift betales 1 gang årligt (marts måned). Overskrides den angivne betalingsfrist tillægges der gebyr.

Målere aflæses i december og afregnes i forbindelse med den årlige opkrævning.

Betales vandafgift ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen jf. regulativets § 16.2. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med gebyr jf. takstbladet, er betalt.

Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.
 
Copyright Rambøll Danmark A/S